Rekrutacja 2018 - 2019

 

Zapraszamy do Punktów Przedszkolnych 

 

Montessori House Wrocław:

 ul. Rakowiecka 45

 

Montessori House:

 ul. Ludwika Pugeta 3

 

tel. 517 337 004
e-mail: info@fundacja-europeum.pl

Serdecznie witamy Państwa w Punktach Przedszkolnych 

„Montessori House Wrocław”

 

Do Rodziców

eksperymentowanie

Szanowni Państwo,
jeżeli jesteście Państwo gotowi na to, aby Państwa dziecko:

 • samodzielnie się ubierało
 • eksperymentowało
 • przesypywało, przelewało
 • nakrywało do stołu
 • poznawało kolory, figury geometryczne, zapachy, kształty
 • wykonywało działania na liczbach
 • odkrywało świat
 • poznawało litery, uczyło się pisać i czytać
 • opiekowało się zwierzętami i dbało o rośliny

to jesteście Państwo gotowi na Montessori, a Państwa dziecko będzie we właściwym przedszkolu.


Misja

Naszą misją jest stworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju i przygotowania ich do funkcjonowania w zglobalizowanym świecie.


Cele

Podstawowe cele to:

 • kształtowanie wiary w siebie i poczucia własnej godności
 • wychowanie do wolności
 • wspomaganie rozwoju dziecka poprzez rozwijanie samodzielności
 • kształtowanie prawidłowych relacji społecznych
 • rozwijanie szacunku do otoczenia
 • rozwijanie zamiłowania do porządku, pracy i harmonii
 • kształtowanie postaw otwartości i tolerancji
 • rozwijanie kompetencji kluczowych.


Punkty Przedszkolne

Punkty Przedszkolne „Montessori House Wrocław" prowadzone są w ramach działalności statutowej Fundacji EUROPEUM. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć dla Państwa dzieci odpowiednie warunki; posiadamy wymagane przepisami prawa pozytywne opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Opiekę sprawuje profesjonalna, dobrze przygotowana kadra. Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pracujemy zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori. Tempo pracy jest dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Każde dziecko pracuje we właściwym sobie rytmie, uczy się samodzielności, a poprzez doświadczenie rozwija swoje kompetencje kluczowe. Propagujemy zdrowy styl życia, duży nacisk kładziemy na aktywność ruchową dzieci.