„Wspierać ŻYCIE, zostawiając je jednak w swobodzie, by samo się rozwinęło.
To właściwie podstawowe zadanie dla nauczyciela”

Maria Montessori

Warsztaty Montessori

Zapraszamy rodziców i nauczycieli na cykl warsztatów na temat pedagogiki Marii Montessori.sensoryka kostkaPodczas warsztatów, będących wprowadzeniem do pedagogiki Montessori przedstawione zostaną:

  • podstawowe założenia pedagogiki
  • fazy rozwojowe dziecka i ich wpływ na uczenie się
  • materiał dydaktyczny
  • otoczenie Montessori
  • rola nauczyciela w placówce Montessori.