Rekrutacja 2018 - 2019

 

Zapraszamy do Punktów Przedszkolnych 

Montessori House:

 

ul. Rakowiecka 45

ul. Ludwika Pugeta 3

 
tel. 517 337 004
e-mail: info@fundacja-europeum.pl

Rola tańca w rozwoju dziecka

Taniec odgrywa w rozwoju dziecka szczególną rolę. Walory ruchów tanecznych i ich niezaprzeczalny wpływ na rozwój psychofizyczny człowieka zostały dostrzeżone przez wielu twórców koncepcji wychowania. Taniec był uwzględniany w wielu programach i systemach edukacyjnych, przy czym przypisywano mu różną rolę. Służył jako forma przygotowania do życia towarzyskiego, jako forma zabawy i rozrywki, a przede wszystkim jako element wychowania fizycznego.

Ruch przy muzyce pozwala dziecku na ćwiczenie i doskonalenie ciała oraz na poznanie siebie i swojego otoczenia. Ćwiczenia ruchowo–taneczne zaspokajają nie tylko potrzeby ruchowe dziecka, ale także rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych:

  • spostrzegawczość
  • pamięć
  • koncentrację uwagi
  • koordynację wzrokowo – ruchową
  • orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym lubią tańczyć, bowiem ruch jest ich naturalną potrzebą.
Zajęcia taneczne aktywizują ciało i umysł dziecka i tym samym:

  • rozwijają jego wyobraźnię
  • mobilizują do działania
  • uczą świadomego panowania nad ruchem ciała
  • wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną
  • wzbogacają doświadczenia w zakresie komunikacji i współdziałania w grupie.

Wszystkie dzieci powinny tańczyć, aby czerpać z tańca radość i zadowolenie. W tańcu dziecięcym dominuje swobodna ekspresja ruchowa jako spontaniczna reakcja na usłyszana muzykę. Taniec jest dla dzieci doskonałą zabawą.