Twórczość artystyczna dziecka

Twórczość artystyczna odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka. Jest środkiem rozwoju procesów poznawczych, postrzegania otaczającego świata, pamięci wzrokowej, wyobraźni, myślenia, a także procesów emocjonalnych. Przyczynia się w ten sposób do pełnego rozwoju osobowości. Twórczość plastyczna dzieci wyrasta z potrzeb psychicznych i dlatego jest w pełni zintegrowana z życiem psychicznym jednostki oraz z całym jego otoczeniem. Jest podstawową formą ekspresji.

Twórczość plastyczna dzieci obejmuje trzy główne funkcje: poznawania, przeżywania oraz przekształcania otaczającej rzeczywistości. Poprzez rozładowywanie napięć psychicznych staje się źródłem radości i dobrego samopoczucia.
Twórczość artystyczna przyczynia się do pełnego i harmonijnego rozwoju dziecka.

zaj art kot