Rekrutacja 2018 - 2019

 

Zapraszamy do Punktów Przedszkolnych 

Montessori House:

 

ul. Rakowiecka 45

ul. Ludwika Pugeta 3

 
tel. 601 245 171 
e-mail: menedzer.europeum@gmail.com

Twórczość artystyczna dziecka

Twórczość artystyczna odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka. Jest środkiem rozwoju procesów poznawczych, postrzegania otaczającego świata, pamięci wzrokowej, wyobraźni, myślenia, a także procesów emocjonalnych. Przyczynia się w ten sposób do pełnego rozwoju osobowości. Twórczość plastyczna dzieci wyrasta z potrzeb psychicznych i dlatego jest w pełni zintegrowana z życiem psychicznym jednostki oraz z całym jego otoczeniem. Jest podstawową formą ekspresji.

Twórczość plastyczna dzieci obejmuje trzy główne funkcje: poznawania, przeżywania oraz przekształcania otaczającej rzeczywistości. Poprzez rozładowywanie napięć psychicznych staje się źródłem radości i dobrego samopoczucia.
Twórczość artystyczna przyczynia się do pełnego i harmonijnego rozwoju dziecka.

zaj art kot