O Fundacji

logo fundacja europeum

Fundację założyliśmy w sierpniu 2010 roku. W dniu 28.01.2011 została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i tym samym uzyskała osobowość prawną.

Za cel postawiliśmy sobie działanie na rzecz integracji europejskiej. Realizujemy to poprzez organizowanie spotkań młodzieży z różnych krajów. Wymiana młodzieżowa to poznawanie kultury innych narodów, uczenie się tolerancji, akceptacja i zrozumienie dla odmiennych zachowań. Jest to jednocześnie poznawanie wartości uniwersalnych, mających znaczenie dla wszystkich ludzi, niezależnie od kraju pochodzenia.

Dalszym celem jest wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury i sztuki, nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Dzieje się to także w związku z realizowaną współpracą młodzieży. Wartości kulturowe decydują o tożsamości narodowej, co w dobie integracji europejskiej ma podstawowe znaczenie przy budowie Europy jako domu wielu narodów.

Duże znaczenie ma także działanie praktyczne na rzecz przygotowania zawodowego młodych ludzi, poznawanie metod nauki i pracy w innych krajach, przenoszenie nowych doświadczeń na grunt Polski.

Przy większości naszych działań nie tracimy z oczu elementów wspólnej zabawy i poznawania nowych miejsc. Wartości krajoznawcze i kulturalne stanowią ważny element wychowawczy.