Wrażliwe fazy w rozwoju dziecka

Wrażliwe fazy w rozwoju dziecka, to kluczowe obok fenomenu polaryzacji uwagi odkrycie dr Marii Montessori. Stało się ono podstawą rozwoju koncepcji dydaktyczno-wychowawczej.
Poprzez wieloletnie badania i obserwacje M. Montessori zauważyła, że w pewnych okresach rozwoju dzieci są w sposób naturalny czymś zainteresowane. Może to być jakieś zagadnienie/temat, najczęściej jednak dotyczy to chęci nabycia określonych umiejętności. M. Montessori nazwała to zjawisko „wrażliwe fazy”.

Czytaj więcej: Wrażliwe fazy w rozwoju dziecka

O metodzie

Pedagogika Marii Montessori opracowana na początku XX wieku zyskała ogromną popularność i cieszy się dużym uznaniem na świecie. Wiele znanych osób ze świata nauki, kultury, polityki uczęszczało do przedszkoli i szkół montessoriańskich. System kształcenia oparty na pedagogice M. Montessori pozwala na rozwój indywidualnych cech osobowości każdego dziecka, wspiera naturalną chęć dzieci do poznawania otaczającego je świata, kształtuje umiejętności socjalne, wzmacnia wiarę dziecka we własne możliwości, co w efekcie sprzyja jego rozwojowi ogólnemu.

Czytaj więcej: O metodzie

Maria Montessori

Maria Montessori urodziła się 31 sierpnia 1870 roku w miejscowości Chiarawalle we Włoszech.
W wieku 6 lat rozpoczęła naukę w rzymskiej szkole publicznej. Ze szkoły zapamiętała przede wszystkim tłumienie aktywności uczniów i trzymanie ich w ciągłym bezruchu. Gdy miała około 12 lat jej rodzice przeprowadzili się do Rzymu, aby zapewnić córce jak najlepsze wykształcenie. Jako nastolatka Maria zainteresowała się matematyką i zdecydowała, że rozpocznie karierę inżyniera. Wkrótce jednak zainteresowała ją biologia i po ukończeniu średniej szkoły technicznej podjęła studia medyczne, które ukończyła z wyróżnieniem w 1896 roku.

Czytaj więcej: Maria Montessori

Dziecko w środowisku Montessori

Metoda Marii Montessori to filozofia życia i dlatego przyjmujemy do naszej placówki właściwie nie tylko dzieci, ale również rodziny. Chcemy w bardzo bliskiej współpracy z Rodzicami stworzyć dzieciom warunki do ich wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.
W środowisku Montessori:

Czytaj więcej: Dziecko w środowisku Montessori

Muzyka w Montessori

Wcześnie rozpoczęta edukacja muzyczna rozwija u dziecka kreatywność oraz wspomaga rozwój zdolności i umiejętności przydatnych w całym życiu. Muzyka rozwija procesy poznawcze oraz wrażliwość dziecka.

Jedna z głównych zasad metody M. Montessori polega na nauczaniu w taki sposób, że materiał tworzy nierozerwalną całość, pokazując dziecku, ze wszystko na świecie jest ze sobą połączone i wzajemnie na siebie oddziaływuje.
Muzyka nie stanowi wyjątku i dlatego w placówce Montessori stanowi ona integralną część codziennej pracy.

Czytaj więcej: Muzyka w Montessori

Więcej artykułów…