Maria Montessori

Maria Montessori urodziła się 31 sierpnia 1870 roku w miejscowości Chiarawalle we Włoszech.
W wieku 6 lat rozpoczęła naukę w rzymskiej szkole publicznej. Ze szkoły zapamiętała przede wszystkim tłumienie aktywności uczniów i trzymanie ich w ciągłym bezruchu. Gdy miała około 12 lat jej rodzice przeprowadzili się do Rzymu, aby zapewnić córce jak najlepsze wykształcenie. Jako nastolatka Maria zainteresowała się matematyką i zdecydowała, że rozpocznie karierę inżyniera. Wkrótce jednak zainteresowała ją biologia i po ukończeniu średniej szkoły technicznej podjęła studia medyczne, które ukończyła z wyróżnieniem w 1896 roku.

mmontessoriRok później podjęła pracę w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu Rzymskiego. Obserwowała dzieci upośledzone umysłowo i doszła do przekonania, że posiadają one wewnętrzną siłę, która stymuluje je do dalszego rozwoju. Aby mogła się ona ujawnić, potrzeba stworzyć dzieciom odpowiednie warunki. Ogromny wpływ na jej ówczesne poglądy miały prace Itarda oraz lekarzy francuskich: Sequina i Pinda, którzy podkreślali olbrzymią rolę oddziaływań pedagogicznych w leczeniu niektórych upośledzeń. Od tej pory zawsze podkreślała, że problem rozwoju i kształcenia dzieci upośledzonych jest raczej natury pedagogicznej niż medycznej – dzieci te wymagają jedynie odpowiednich warunków wychowawczych tj. specjalnej metody pracy nad ich rozwojem.

Wiosną 1890 roku Marii Montessori powierzono kierowanie Instytutem Medyczno-Pedagogicznym Kształcenia Nauczycieli dla Opieki i Wychowania Dzieci Umysłowo Upośledzonych, połączonym ze szkołą ćwiczeń. W niedługim czasie okazało się, że dzieci umysłowo upośledzone, uczone jej odmienną metodą pracy dydaktycznej, osiągały lepsze wyniki w nauce niż dzieci ze szkół miejskich.
W 1907 roku M. Montessori zaczęła kierować Centrum Opieki Dziennej w dzielnicy San Lorenzo w Rzymie. Sprawowała tam opiekę nad sześćdziesięciorgiem dzieci w wieku od 3 do 7 lat, w wyniku czego powstało pierwsze przedszkole – Casa dei Bambini (Domy Dziecięce). W nim Montessori opracowała podstawy swojego systemu nauczania. Wyposażała placówkę w meble dostosowane do potrzeb dzieci i stosowane w psychologii eksperymentalnej materiały dydaktyczne własnego projektu.
Przygotowując opiekunki do pracy z dziećmi i nowymi pomocami, zalecała by niczego dzieciom nie narzucały i nie przeszkadzały im w zajęciach, które same sobie wybiorą.
Z czasem dzieci chętniej interesowały się jej materiałem dydaktycznym niż zwykłymi zabawkami, dlatego też zestaw pomocy został wzbogacony o nowe pomoce do nauki: geografii, gramatyki, matematyki i innych przedmiotów nauczania.
Maria Montessori prowadząc swoje obserwacje zauważyła zafascynowanie dzieci ciszą i włączyła ją do swojego systemu wychowawczego w postaci tzw. „lekcji ciszy”. Jako zasadę pedagogiczną obowiązującą w stosunku do dzieci, wprowadziła również swobodny wybór materiałów dydaktycznych, dowolność miejsca i czasu pracy. Zniosła nagrody i kary. Ograniczyła czynności nauczyciela na rzecz samodzielności dzieci. Wprowadziła naukę czytania i pisania oraz podstawy matematyki. Sukces tej placówki spowodował powstanie następnych takich instytucji.
W roku 1909 opublikowano jej pierwszą książkę pt. „Metoda Montessori”.
W 1910 roku zrezygnowała ze wszystkich zajęć, łącznie z prawem do wykonywania lekarza i zajęła się doskonaleniem swojej metody. Rok później po spopularyzowaniu w świecie teorii pedagogiki Marii Montessori, zaczęto ją stosować w szkołach w Szwajcarii i we Włoszech.
W 1912 roku w Anglii i USA powstały komitety popierające jej pedagogikę. Od tej pory Montessori chcąc doskonalić i rozpropagować swoją metodę podróżuje po całym świecie, odwiedza między innymi: Stany Zjednoczone, Anglię, Niemcy, Hiszpanię, Francję i Indie. W wyniku tych podróży w wielu krajach powstają nowe placówki pracujące wg jej metody. W 1929 roku powstaje Assocjatio Montessori Internationale (AMI) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori, które staje się centralną organizacją koordynującą działalność placówek i towarzystw mmontessori z dzieckiemmontessoriańskich na świecie oraz zajmującą się kształceniem nauczycieli. Idea wychowania do wolności i niezależności, zawarta w metodzie stała się zagrożeniem dla rządów faszystowskich, dlatego w 1933 r. zamknięto w Niemczech wszystkie szkoły prowadzone metodą Montessori, a napisane przez nią książki z innymi spalono publicznie na Reishstagsplatz w Berlinie.
Po zakończeniu działań wojennych Maria Montessori ponownie podjęła wysiłki w celu odrodzenia ruchu społecznego na rzecz swojej metody.
Za osiągnięcia humanistyczne i pedagogiczne była wyróżniana najwyższymi odznaczeniami przyznawanymi przez rządy i uniwersytety wielu krajów m.in. tytuł Doktora Honoris Causa, Krzyż Legii Honorowej, nominacja do Pokojowej Nagrody Nobla.
By uczcić jej osiemdziesiąte urodziny zostało zorganizowane spotkanie poświęcone zagadnieniom pedagogiki, które przerodziło się w międzynarodową konferencję. Podczas tej konferencji Montessori wygłosiła trzy wykłady, w których zawarła wszystkie podstawowe idee swojej teorii i sformułowała słynne zdanie stanowiące zasadę wychowania jej metodą – „Pomóż mi zrobić to samodzielnie”.
W 1951 roku odbył się ostatni kongres Montessori z jej udziałem, którego organizatorem było AMI, brało w nim udział około 150 delegatów z 17 krajów.
Maria Montessori zmarła 6 maja 1952 roku w Noordwijk w Holandii.
Jej mieszkanie przy Koniginweg w Amsterdamie od czasu jej śmierci stało się siedzibą AMI i miejscem pamięci narodowej.