Dziecko w środowisku Montessori

Metoda Marii Montessori to filozofia życia i dlatego przyjmujemy do naszej placówki właściwie nie tylko dzieci, ale również rodziny. Chcemy w bardzo bliskiej współpracy z Rodzicami stworzyć dzieciom warunki do ich wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.
W środowisku Montessori:

 • DZIECKO jest najważniejsze. Należy mu się miłość, szacunek oraz prawo do wolności i indywidualności. Każde dziecko jest wyjątkowe.
 • Dzieci przebywają w grupie mieszanej wiekowo, co jest niezwykle ważne dla naturalnego rozwoju społecznego i doświadczania empatii. Grupa przedszkolna funkcjonuje jak rodzina, w której dzieci starsze opiekują się młodszymi i są wrażliwe na potrzeby młodszych, a dzieci młodsze mają możliwość obserwacji i naśladowania dzieci starszych, co wyzwala w nich chęć podejmowania coraz trudniejszych zadań.
 • Odpowiednio przygotowane otoczenie warunkuje pracę zgodnie z pedagogiką Montessori:
  • sale są jasne, przestronne, uporządkowane i zapraszające
  • wyposażenie jest funkcjonalne, estetyczne, w stonowanych barwach
  • wysokość mebli dostosowana jest do wzrostu dziecka, wszystkie pomoce są dostępne dla dzieci
  • małe stoliki przeznaczone są do pracy indywidualnej
  • pomoce wykonane są z naturalnych materiałów (np. drewno, tkaniny); nie ma plastikowych zabawek
  • prostota i funkcjonalność uczą porządku, piękne przedmioty kształtują poczucie estetyki
 • Odpowiednio przygotowany nauczyciel zna filozofię Marii Montessori i dogłębnie rozumie tę metodę:
  • nauczyciel podąża za dzieckiem, wspiera je w podejmowanych działaniach
  • obserwuje dziecko i proponuje stosownie do fazy rozwojowej dziecka kolejne zadania
  • opiekuje się dzieckiem i dba o jego wszechstronny, harmonijny rozwój
  • swoją postawą wskazuje prawidłowe zachowania i stara się być wzorem do naśladowania.
 • Materiał rozwojowy pozwala na rozwój samodzielności, samodyscypliny i abstrakcyjnego myślenia. Materiał Montessori różni się od zabawek ponieważ:
  • są to przedmioty autentyczne, atrakcyjne i stymulujące, wykonane z naturalnych materiałów
  • wzrasta ich stopień trudności
  • można je używać wielokrotnie, są zaprojektowane tak, by zachęcić dziecko do powtarzania
  • umożliwiają dziecku samokontrolę błędów i ich poprawianie.

Samokontrola błędów, ta szczególna właściwość materiałów Montessori, zapewnia dziecku możliwość uczenia się bez ciągłej obecności dorosłego, który poprawia i ocenia, a w efekcie prowadzi do obniżenia samooceny dziecka. Zamiast tego dziecko dostaje możliwość samodzielnej pracy we własnym tempie, by zaspokoić swoją naturalną ciekawość i popełnić tyle błędów ile potrzebuje, aby prawidłowo wykonać zadanie i doświadczyć satysfakcji, jaką daje proces uczenia się.

 • Praca własna w 3-godzinnymn cyklu pozwala dzieciom na podejmowanie działań odpowiadających ich pasjom i zainteresowaniom, a to rozwija ich samodzielność i kształtuje poczucie własnej wartości.
 • Lekcja ciszy daje dziecku możliwość skupienia się na sobie i wyciszenia.
 • Kontakt z naturą i jej poszanowanie stanowi ważny element wychowania. Do dyspozycji dzieci jest ogród, który daje możliwość swobodnej zabawy oraz bezpośredniego obcowania z naturą; uprawa roślin pozwala na obserwowanie i doświadczanie natury.

Edukacja zgodnie z zasadami Montessori to wychowanie do wolności, samodzielności i niezależności. Dąży do wychowania harmonijnie rozwiniętego, samodzielnego młodego człowieka, który potrafi w wolności dokonywać dobrych wyborów.
Przedszkole Montessori podąża za dzieckiem i jego potrzebami rozwojowymi, niezależnie od aktualnej mody, presji społecznej czy ekonomicznej. Zapewnia możliwość indywidualnego rozwoju dla każdego dziecka, dbając jednocześnie o rozwój społeczny, przez co przygotowuje dzieci do życia w społeczeństwie i skutecznego podejmowania w przyszłości pracy w zespole.
Polega on na podążaniu za dzieckiem i wspieraniu jego wszechstronnego rozwoju. Nauczyciel obserwuje dzieci i na podstawie zebranych informacji – takich jak zainteresowania, możliwości i umiejętności dziecka – proponuje i prezentuje im różne aktywności. Pomagają one maluchom stawać się co raz bardziej niezależnymi od pomocy dorosłego. Nauczyciele wspierają przedszkolaki w przeżywaniu i nazywaniu uczuć oraz w rozwiązywaniu konfliktów. Naszym głównym celem jest, by dziecko wyrosło na silną wewnętrznie, empatyczną i samodzielną osobę. Przedszkole Montessori to styl życia i alternatywa dla konwencjonalnej edukacji.