Wrażliwe fazy w rozwoju dziecka

Wrażliwe fazy w rozwoju dziecka, to kluczowe obok fenomenu polaryzacji uwagi odkrycie dr Marii Montessori. Stało się ono podstawą rozwoju koncepcji dydaktyczno-wychowawczej.
Poprzez wieloletnie badania i obserwacje M. Montessori zauważyła, że w pewnych okresach rozwoju dzieci są w sposób naturalny czymś zainteresowane. Może to być jakieś zagadnienie/temat, najczęściej jednak dotyczy to chęci nabycia określonych umiejętności. M. Montessori nazwała to zjawisko „wrażliwe fazy”.

Wrażliwe fazy to szczególny okres, w którym dziecko z łatwością przyswaja nową wiedzę i umiejętności. W tym czasie dziecko chłonie wiedzę jak gąbka, a w nim samym pojawiają się predyspozycje do przyswojenia danej umiejętności, czy poznania danej tematyki. Dziecko uczy się z łatwością, spontanicznie, naturalnie, bez większego wysiłku.
Wrażliwe fazy pojawiają się i kończą spontanicznie, nie można ich zaplanować. Nie powtarzają się. Dlatego niezwykle ważne jest odpowiednio przygotowane otoczenie, tak aby dziecko mogło skorzystać z określonego materiału w ściśle wyznaczonym przez naturę czasie.
Jeżeli dziecko w fazie wrażliwej nie ma możliwości rozwoju danej umiejętności, to bezpowrotnie traci możliwość naturalnego, pełnego rozwoju w danej dziedzinie. Oczywiście nie oznacza to, że w przyszłości nie nauczy się tego, czego nie przyswoiło sobie w wrażliwej fazie, ale będzie to wymagało dużo większego wysiłku i czasu.
Maria Montessori określiła następujące wrażliwe fazy:

- ruch 0 – 1,5 r.ż.

- małe przedmioty 1,5 – 4 r.ż.

- porządek 2 – 3 r.ż.

- muzyka 2 – 6 r.ż.

- doskonalenie zmysłów 2,5 – 6 r.ż.

- wdzięk i grzeczność 2,5 – 6 r.ż.

- pisanie 3,5 – 4, 5 r.ż.

- czytanie 4,5 – 5 r. ż.

- relacje przestrzenne 4 – 6 r.ż.

- matematyka 4 – 6 r.ż.

Obserwujmy nasze dzieci i dajmy im szansę na spontaniczne przyswajanie nowych umiejętności.