Muzyka w Montessori

Wcześnie rozpoczęta edukacja muzyczna rozwija u dziecka kreatywność oraz wspomaga rozwój zdolności i umiejętności przydatnych w całym życiu. Muzyka rozwija procesy poznawcze oraz wrażliwość dziecka.

Jedna z głównych zasad metody M. Montessori polega na nauczaniu w taki sposób, że materiał tworzy nierozerwalną całość, pokazując dziecku, ze wszystko na świecie jest ze sobą połączone i wzajemnie na siebie oddziaływuje.
Muzyka nie stanowi wyjątku i dlatego w placówce Montessori stanowi ona integralną część codziennej pracy.

Rozpoczęciu i zakończeniu pracy własnej, jak również pracy w kręgu towarzyszy wybrany utwór muzyczny. Dziecko uczestniczy we wspólnym śpiewaniu piosenek i powtarzaniu rymowanek podczas zajęć w kręgu. Praca z materiałem rozwojowym pozwala na kształcenie zmysłów. Zmysły u 2-3 –letnich dzieci są szczególnie wyczulone i odgrywają najważniejszą rolę w poznawaniu świata. Materiały Montessori są zaprojektowane w taki sposób, że wykorzystują naturalną zdolność dziecka do uczenia się poprzez zmysły. Puszki szmerowe pozwalają dziecku rozpoznawać dźwięki, porównywać je, łączyć w pary, szeregować. Gry językowe wzmacniają wyczucie rytmu. Zajęcia rytmiczne oraz „chodzenie po linii” przy akompaniamencie muzyki pozwalają wyćwiczyć zdolność balansowania ciałem. Powoli dziecko wkracza w świat elementów muzyki – pojawia się rytm, dynamika dźwięku, wysokość dźwięku, tempo, melodyka. Po tej fazie wstępnej wyczulania zmysłów na dźwięki dziecko jest gotowe do pracy z dzwonkami Montessori.
W edukacji muzycznej wykorzystuje się również instrumenty perkusyjne, dzieci uczestniczą w zajęciach ruchowych i tanecznych, a podczas relaksu/fazy odpoczynku dzieciom towarzyszą dźwięki muzyki relaksacyjnej.

Edukacja muzyczna wpływa na rozwój każdego dziecka w sferze fizycznej, psychicznej i intelektualnej. Muzyka wpływa na koncentrację, pamięć i wyobraźnię. Świat dźwięków towarzyszy dziecku od najwcześniejszej fazy życia (jeszcze w łonie matki), a muzyka daje poczucie harmonii i bezpieczeństwa.