"Edukacja nie jest tym co robi nauczyciel, lecz naturalnym
procesem zachodzącym w istocie ludzkiej"

Maria Montessori

O metodzie

Pedagogika Marii Montessori opracowana na początku XX wieku zyskała ogromną popularność i cieszy się dużym uznaniem na świecie. Wiele znanych osób ze świata nauki, kultury, polityki uczęszczało do przedszkoli i szkół montessoriańskich. System kształcenia oparty na pedagogice M. Montessori pozwala na rozwój indywidualnych cech osobowości każdego dziecka, wspiera naturalną chęć dzieci do poznawania otaczającego je świata, kształtuje umiejętności socjalne, wzmacnia wiarę dziecka we własne możliwości, co w efekcie sprzyja jego rozwojowi ogólnemu.

Dzieci wychowywane zgodnie z zasadami pedagogiki M. Montessori, to dzieci skoncentrowane na wykonywanych zadaniach, dążące do samodzielności, budujące wiarę w siebie i z ufnością patrzące na świat. Dzieci odpowiedzialne, chętne do pomocy i wykazujące się dużą inicjatywą społeczną, umiejące współczuć drugiemu. Dzieci kreatywne, cierpliwe i pełne wytrwałości w swoich staraniach. Dzieci znające czym jest szacunek i honor oraz umiejące to wyrazić wobec siebie i innych. To dzieci wychowane w wolności. Dzieci radosne!

System pedagogiki Marii Montessori był pod koniec XIX w. intelektualną odpowiedzią na krytykę tradycyjnej dydaktyki, w której traktowano ucznia w sposób przedmiotowy, nie liczono się z jego potrzebami. System był niewydolny, a stosowane metody często były skierowane przeciwko dziecku (np. kary cielesne).

Obecnie znowu doświadczamy nieskuteczności obowiązującego systemu edukacji. Zdarza się, że w dążeniu do osiągnięcia coraz lepszych wyników testów i coraz wyższej pozycji w rankingu zapomina się o tym, co najważniejsze w procesie edukacji, a mianowicie o dziecku.

mm z dziecmi

„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy,
ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości."

Dr Maria Montessori

Doktor Maria Montessori była jedną z pierwszych we Włoszech kobiet – lekarzy, była naukowcem, antropologiem i jednocześnie pedagogiem. Przez ponad 50 lat pracowała z dziećmi różnych ras, narodowości, kultur, dziećmi z różnych warstw społecznych, wywodzącymi się z rodzin o różnym statusie materialnym. Całe swoje życie poświęciła misji odkrywania dziecka, jego potrzeb i możliwości.