"Edukacja nie jest tym co robi nauczyciel, lecz naturalnym
procesem zachodzącym w istocie ludzkiej"

Maria Montessori

O metodzie

Szczególne znaczenie w procesie edukacji zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori ma materiał dydaktyczny. Jego zadaniem jest wspieranie rozwoju dziecka i dlatego jest zwany materiałem rozwojowym.

Materiał dydaktyczny jest tak przygotowany i rozmieszczony w sali/klasie, że tworzy uporządkowaną całość programową. Celem materiału rozwojowego jest wprowadzenie dziecka w świat kultury i cywilizacji z zachowaniem zasady: od konkretu do abstrakcji. Dziecko musi najpierw dotknąć, zobaczyć, doświadczyć, aby przejść do abstrakcji („ ...czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma w umyśle" Pascal).
Materiał rozwojowy opracowany przez Marię Montessori na podstawie wieloletnich doświadczeń i obserwacji odpowiada pojawiającym się udziecka spontanicznie wrażliwym fazom i obejmuje:

1. praktyczne ćwiczenia dnia codziennego 

Materiał związany z troską o siebie i otoczenie; poprzez te prace dzecko rozwija samodzielność, wzmacnia poczucie niezależności i i własnej wartości, zyskuje peność siebie i doskonali koordynację psycho-ruchową;
przykładowe aktywności: ubieranie się, wiązanie wstążki, mycie rąk, przesypywanie, przelewanie, polerowanie, składanie serwetek, nakrywanie do stołu, obieranie i krojenie owoców;

2. kształcenie zmysłów 

Poprzez pracę z materiałem sensorycznym dziecko poznaje abstrakcyjne pojęcia np. wielkości, długości, grubości, kształtu, wag, zapachów, smaków i ich powiaza; dziecko uczy się pojęć związanych z doznaniami odbieranymi za pomocą zmysłów, uczy się je nazywać, rozróżniać , wyszczególniać i uogólniać;

3. edukacja matematyczna 

(faza wrażliwa na matematykę 4-6 rok życia) - dziecko posiada naturalną skłonność do porządkowania, logicznego myślenia, spostrzegania zależności między różnymi rzeczami , klasyfikowania i szacowania („umysł matematyczny"); ćwiczenia z życia codziennego oraz pomoce sensoryczne są pierwszym spotkaniem z matematyką.
Pomoce matematyczne wprowadzają dziecko w abstrakcyjny świat pojęć matematycznych; dla dzieci przeliczanie, tworzenie dużych liczb (czterocyfrowych!) i działania na nich nie stanowią problemu; dziecko najpierw obcuje z konkretnym materiałem (np. belki numeryczne, wrzecionka, żetony, złote i kolorowe perły, a dopiero później poznaje symbole (cyfry) i przechodzi do abstrakcji;

4. edukacja językowa

(faza wrażliwa na pisanie 3,5-4,5 r.ż, na czytanie 4,5-5 r.ż) – obejmuje właściwe kształtowanie małej motoryki (ćwiczenie nadgarstka, ćwiczenie uchwytu pensetowego-przygotowanie do pisania), ćwiczenia wzbogacające słownictwo, poznanie liter (szorstki alfabet, ruchomy alfabet), rozpoznawanie głosek, naukę pisania i czytania;

5. ekukacja kosmiczna / kultura

rozwija wiedzę dziecka o świecie i zjawiskach w nim występujących, przybliża relacje występujące we Wszechświecie, uświadamia dziecku jego miejsce na Ziemi oraz fakt, że każde działanie człowieka ma znaczenie dla niego samego i dla całości porządku świata; materiał dydaktyczny obejmuje biologię, geografię, historię i astronomię, pomaga on dziecku zrozumieć i poznać świat; istotny jest bezpośredni kontakt z naturą;