Pedagogika Montessori, bo DZIECKO jest najważniejsze

logo projekty unia

Fundacja Europeum – Edukacja Europejska w okresie od 1.01.2017 do 30.09.2018 roku realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pedagogika Montessori, bo DZIECKO jest najważniejsze”.

Celem projektu było zwiększenie o 20 liczby miejsc w edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji 40 dzieci dzięki zajęciom dodatkowym i podniesienie kwalifikacji 6 pracowników „Montessori House Wrocław” poprzez szkolenia do 31.08.2018 roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 290 066,25 PLN.

Główne zrealizowane rezultaty to:

- 11 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu,

- 60 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej,

- doposażenie przedszkola w pomoce rozwojowe, meble i wyposażenie placu zabaw.