Młodzi w Unii Europejskiej - szanse i obawy na europejskim rynku pracy

W dniach 4 - 10.12.2011, we współpracy z naszym Partnerem tj. Stowarzyszeniem HochDrei z Poczdamu zrealizowano kolejną wymianę. Ze strony polskiej uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu, Zespołu Szkół nr 1 we Wrocławiu, Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach, VII-go Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie. VII-go Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Krakowie. Po stronie niemieckiej udział wzięli młodzi ludzie ze Staatliche Fachoberschule w Lindau. Temat tygodniowego spotkania "Młodzi w Unii Europejskiej - szanse i obawy na europejskim rynku pracy. Na realizację tego projektu Fundacja otrzymała dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Spotkanie młodzieży w Poczdamie

W okresie 18 - 25.09.2011 w Poczdamie odbyło się spotkanie młodzieży ze Społecznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Marion Doenhoff w Mikołajkach z niemiecką młodzieżą z Marion-Doenhoff-Gymnasium w Moelln. Gościny oraz merytorycznego wsparcia udzieliło nam Stowarzyszenie HochDrei e.V. - Bilden und Begegnen in Brandenburg. W czasie tygodniowego pobytu młodzi ludzie mieli także możliwość zastanowienia się i dyskusji na temat wartości i norm uniwersalnych. Patronka obydwu szkół, działająca na rzecz pojednania Niemiec z krajami Europy wschodniej, była duchowym patronem tego projektu. Więcej informacji oraz zdjęcia znajdziecie Państwo na stronie szkoły z Mikołajek.
Na realizację tego projektu Fundacja otrzymała dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.