Wymiany młodzieży, której patronować będzie postać Dietricha Bonhoeffera

Planujemy zorganizowanie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, której patronować będzie postać Dietricha Bonhoeffera - niemieckiego teologa i pacyfisty, który przeciwstawił się dyktaturze nazistowskiej; stracony został przez hitlerowców kilka tygodni przed końcem wojny w obozie koncentracyjnym Flossenbuerg. Chcemy prześledzić etapy jego działalnosci poczynając od Wrocławia jako miejsca urodzenia, poprzez Berlin, gdzie prowadził pracę duszpasterską, a kończąc w obozie koncentracyjnym Flossenbuerg.