Rekrutacja 2019 - 2020

 

Zapraszamy do Punktów Przedszkolnych 

 

Montessori House Wrocław:

 ul. Rakowiecka 45

 

Montessori House:

 ul. Ludwika Pugeta 3

 

tel. 517 337 004
e-mail: info@fundacja-europeum.pl

Serdecznie witamy w naszych Punktach Przedszkolnych:

Montessori House Wrocław - ul. Rakowiecka 45
Montessori House - ul. Ludwika Pugeta 3

 

 

Do Rodziców

eksperymentowanie

Szanowni Państwo,
jeżeli jesteście Państwo gotowi na to, aby Państwa dziecko:

 • samodzielnie się ubierało
 • eksperymentowało
 • przesypywało, przelewało
 • nakrywało do stołu
 • poznawało kolory, figury geometryczne, zapachy, kształty
 • wykonywało działania na liczbach
 • odkrywało świat
 • poznawało litery, uczyło się pisać i czytać
 • opiekowało się zwierzętami i dbało o rośliny

to jesteście Państwo gotowi na Montessori, a Państwa dziecko będzie we właściwym przedszkolu.


Misja

Naszą misją jest stworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju i przygotowania ich do funkcjonowania w zglobalizowanym świecie.


Cele

Podstawowe cele to:

 • kształtowanie wiary w siebie i poczucia własnej godności
 • wychowanie do wolności
 • wspomaganie rozwoju dziecka poprzez rozwijanie samodzielności
 • kształtowanie prawidłowych relacji społecznych
 • rozwijanie szacunku do otoczenia
 • rozwijanie zamiłowania do porządku, pracy i harmonii
 • kształtowanie postaw otwartości i tolerancji
 • rozwijanie kompetencji kluczowych.


Punkty Przedszkolne

Nasze punkty przedszkolne prowadzone są w ramach działalności statutowej Fundacji EUROPEUM. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć dla Państwa dzieci odpowiednie warunki; posiadamy wymagane przepisami prawa pozytywne opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Dzieci przebywają w odpowiednio umeblowanych i bogato wyposażonych w materiał dydaktyczny  pomieszczeniach.

Opiekę sprawuje profesjonalna, dobrze przygotowana kadra. Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pracujemy zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori. Tempo pracy jest dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Każde dziecko pracuje we właściwym sobie rytmie, uczy się samodzielności, a poprzez doświadczenie rozwija swoje kompetencje kluczowe. Propagujemy zdrowy styl życia, duży nacisk kładziemy na aktywność ruchową dzieci.